САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 313 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/353.pdf

ISBN 978-966-02-9695-4 (електронне видання)

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку торговельної політики України в сучасних умовах. Оцінено вплив сучасних інституційних перетворень на конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Наведено методику і результати розрахунків ефективності лібералізації торговельних відносин у межах чинних і потенційних ЗВТ України. Розглянуто підходи до формування торговельної політики, зокрема у сферах цифрової торгівлі, регулювання продовольчих ринків в умовах пандемії COVID-19, регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку країни, вдосконалення інституту публічних закупівель, а також визначення пріоритетів подальшого реформування та розвитку національної системи технічного регулювання у контексті євроінтеграції України.
Монографія може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

-->