САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Індустрія фінансових послуг в умовах «нової реальності» : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Н.М. Шелудько ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон дані. – К., 2021. – 142 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/357.pdf

ISBN 978-966-02-9736-4 (електронне видання)

У монографії реалізовано підхід до вивчення індустрії фінансових послуг як інституційно-економічного феномена на основі концепту «нової реальності».
Результати дослідження мають важливе значення для подальшого розвитку теорії фінансового посередництва, зокрема доповнюють і розширюють уявлення про специфіку трансформацій індустрії фінансових послуг під впливом фінансових інновацій і нетрадиційної монетарної політики, і дають підстави для проведення прикладних досліджень у сфері регулювання фінансових інститутів і фінансових ринків.

-->