САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Ефективність грошово-кредитної політики в Україні в умовах глобальної економічної дестабілізації : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Є.О. Бублика ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон дані. – К., 2023. – 216 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Efektyvnist-hroshovo-kredytnoi-polityky-v-Ukraini.pdf

ISBN 978-617-14-0184-6 (електронне видання)

Наукова монографія присвячена питанням оцінки ефективності грошово-кредитної політики в Україні та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення з урахуванням викликів, породжених глобальною економічною дестабілізацією. В дослідженні узагальнено сучасні тенденції змін у теоретичних підходах, проаналізована вітчизняна та зарубіжна практика грошово-кредитного регулювання. Показано особливості використання режиму інфляційного таргетування в малій відкритій економіці. Обґрунтовано коло заходів з удосконалення грошово-кредитної  політики в Україні.

-->