САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Інклюзивні інститути забезпечення розвитку економіки України : колективна монографія / [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електронні дані. – К., 2023. – 360 с., табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/ 2023/12/Ukraine-inclusive-institutes-economy-development.pdf

ISBN 978-617-14-0175-4 (електронне видання)

У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння значення і функцій інклюзивних економічних інститутів для розвитку економіки на національному та регіональному рівнях, показано інклюзивні та екстрактивні прояви інститутів розвитку промисловості, інновацій, інвестицій, підприємництва, регіонального розвитку та сектора домашніх господарств. На основі комплексного аналізу інституційного середовища загалом та окремих нормативно-правових актів, а також статистичних даних запропоновано напрями державної політики підтримки бізнесу та інвестицій задля збереження безпекової та економічної стійкості в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Для фахівців у галузі економіки, державних і регіональних органів управління, науковців, викладачів, студентів.

-->