САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Розвиток конкуренції в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури України : колективна монографія / за ред. О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023.– 402 с. ; 83 табл., 74 рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Rozvytok-konkurentsii-v-sektorakh-transportnoi-ta-enerhetychnoi-infrastruktury-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-14-0174-7  (електронне видання)

У монографії обгрунтовано розвиток методологічних засад та надано пропозиції щодо оцінки розвитку конкурентного середовища в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури на національному ринку послуг. Проведено оцінку впливу глобалізації та лібералізації на розвиток конкурентного середовища в інфраструктурних секторах та результативність їх функціонування. Розкрито та узагальнено досвід ЄС стосовно розвитку конкурентного середовища в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури; здійснено оцінку впливу реформування інституту власності в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури на розвиток конкурентного середовища; проведено оцінки співвідношення конкуренції та монополізації в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури на національному ринку послуг.

Здійснено оцінку наслідків державного регулювання на розвиток конкурентного середовища в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури та надано пропозиції щодо шляхів оптимізації державного регулювання в зазначених секторах.

Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.

-->