САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукова доповідь

Трансформації у фінансуванні корпоративного бізнесу в умовах нестабільності : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 148 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/Transformatsii-u-finansuvanni-korporatyvnoho-biznesu.pdf

ISBN 978-617-14-0136-5 (електронне видання)

У доповіді розвинено науково-практичні підходи щодо оцінки впливу нестабільності та інституціональних чинників на стратегії фінансування бізнесу. Визначено вразливість бізнесу до систематичних та ідіосинкратичних воєнних ризиків; розроблено інструментарій оцінювання прямих збитків бізнесу від війни. Проаналізовано ефективність грошово-кредитної політки НБУ під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ у 2022 р. Узагальнено трансформації у фінансах великого, середнього та малого бізнесу під час війни. Обґрунтовано, що першочерговими завданнями державної політики у воєнний та повоєнний періоди мають стати рекапіталізація бізнесу та перезапуск ринкових механізмів фінансування приватних інвестицій.

-->