САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукова доповідь

Фінанси підприємств України під час війни та завдання їх повоєнного відновлення : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 54 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/8/Finansy-pidpryiemstv-Ukrainy-pid-chas-vijny.pdf

ISBN 978-617-14-0114-3 (електронне видання) 

Узагальнено попередні наслідки війни для фінансів підприємств в Україні з урахуванням їх вразливості до валютних, кредитних та ринкових ризиків. Показано, що адаптовані до умов нестабільності стратегії фінансування дали підприємствам України змогу частково пом’якшити негативні наслідки війни для свого фінансового стану. Визначено попередні масштаби збитків бізнесу за перший рік війни і ключові завдання його рекапіталізації. Визначено позитивні та негативні наслідки рішень у сфері грошово-кредитної політики та державної фінансової підтримки бізнесу під час війни для фінансової системи країни загалом і фінансів підприємств зокрема. Обґрунтовано концептуальну основу інституціонального забезпечення фінансування повоєнного відновлення бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей поточної геополітичної ситуації у світі.

-->