САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Траєкторії розвитку повоєнної економіки України в системі координат постпандемічного світу: колективна монографія / за ред. д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 202 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Traiektorii-rozvytku-povoiennoi-ekonomiky-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-14-0107-5 (електронне видання)

У колективній монографії представлено результати наукових досліджень щодо: модельного комплексу імітаційного макропрогнозування для визначення траєкторій розвитку економіки України у постпандемічному світі, із застосуванням якого здійснено кількісне оцінювання факторів впливу постковіднихнаслідків та повномасштабної воєнної агресії РФ на соціально-економічну динаміку України. Розроблено альтернативні сценарії, проведено інструментальний аналіз та обґрунтовано пріоритетні тренди (інноваційно-технологічний, гуманітарний) і сектори-драйвери (оборонно-промисловий, аграрний, будівництво, торгівля) післявоєнної розбудови вітчизняної економіки; здійснено сценарні прогнозно-аналітичні розрахунки макроіндикаторів на період до 2030 року та розроблено пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку повоєнної економіки України.

Для науковців, державних службовців та управлінців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

-->