САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Шаров О.М. Глобалізація грошей. Економіософський / монетарософський трактат з питання еволюції грошей : монографія / Олександр Миколайович Шаров ; НАН України, ДУ«Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 667 c. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Globalizacija-groshey.pdf

ISBN 978-966-02-9457-8 (електронне видання)

У виданні розглядаються питання теоретичних та емпіричних аспектів процесів глобалізації в царині грошово-кредитних відносин. Ця робота представляє собою логічне продовження попередньої монографії автора – «Грошова глобалізація». У новому дослідженні, базуючись на фактичних даних та висновках стосовно «грошової глобалізації», тобто впливу монетарних відносин на процеси економічної глобалізації, автор аналізує зворотний вплив самих глобалізаційних процесів на сутність та форму і порядок виконання грошима своїх специфічних функцій у сучасних умовах.

Наукова робота розрахована на вчених-економістів, спеціалістів з економічної та філософської теорії грошей, економістів-міжнародників, аспірантів, а також рекомендується для використання студентами  економічних спеціальностей (насамперед при підготовці за спеціальностями «Грошовий обіг та кредит», «Банківська справа», «Міжнародні економічні відносини»). 

-->