САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції: монографія / за ред. академіка Гриценка А. А. ; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. – Електрон. дані. – К., 2022. – 636 c. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Ec-superech-globaliz-ta-localiz-v-umomah-gibryd-viyny.pdf

ISBN 978-617-14-0023-8 (електронне видання)

У монографії розкрито зміст, форми прояву і розв’язання економічних суперечностей глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та повоєнної реконструкції. З’ясовано, що витоки суперечностей глобалізації та локалізації закладені у відмінностях сумісно-розділеної праці, які упродовж усієї історії людства проходять закономірні етапи свого розвитку і досягають апогею у сучасності: сумісність досягає свого найвищого результату в глобалізації, а роздільність – в локалізації. У цьому контексті війна на території України охарактеризована як просторова локалізація глобальних суперечностей провідних світових гравців. Показано, що суперечності глобалізації та локалізації рухаються і розв’язуються у різноманітних формах, що в кінцевому підсумку призводить до зміни структури та механізмів функціонування систем (зміни світових порядків, війни, реконструкції тощо). Запропоновано в основу реконструкції економіки України покласти концепцію національно укоріненого економічного розвитку, яка розкриває можливості поєднання процесів забезпечення суверенітету країни і гідного місця у світовій економічній системі.

Для фахівців у галузі економіки та суспільних наук, викладачів та студентів закладів вищої освіти економічного та соціально-гуманітарного напряму.

-->