САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукова доповідь

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 305 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsja-povojennoji-economiky.pdf

ISBN 978-966-02-9984-9 (електронне видання)

У доповіді представлено концептуально-практичний план реконструктивного повоєнного відновлення економіки України, реалізація якого створює можливість об’єднати багатоманітні заходи суб’єктів господарювання та державних органів управління у цілеспрямований процес національно укоріненого стійкого технологічного та соціально-економічного розвитку, що дасть змогу подолати фрагментованість і сировинну спрямованість української економіки та сформувати національний господарський комплекс – основу входження в європейський та світовий простір як повноправного суб’єкта.

Доповідь направлено до центральних органів державної влади. Для оприлюднення на сайті невелику частину інформації вилучено з міркувань безпеки.

-->