САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку : у 2-х книгах/ НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021–2022.

ISBN 978-966-02-9635-0 (загальний, електронне видання)

Книга 2 : Гарантування базових прав селян та просторова справедливість в умовах лібералізації земельного ринку в Україні: монографія/ за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 390 с.; табл. рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Garantuvannja-bazovyh-prav-seljan.pdf

ISBN 978-966-02-9973-3  (Кн. 2, електронне видання)

Обґрунтовано сутність та науково-прикладні засади реалізації права селян на землю як основи досягнення просторової справедливості в землекористуванні та забезпеченні сталого розвитку сільських територій; розкрито особливості та наслідки егалітарного й ліберально-ринкового підходів до реформування земельних відносин; розроблено концептуальну рамку формування земельної політики на основі правозахисного підходу, де право на землю визначається як портал для реалізації інших базових прав селян; узагальнено історико-економічні передумови капіталізації земельних ресурсів, досліджено сучасний стан розвитку земельних відносин і заселеності сільських територій; окреслено просторові нерівності у розподілі земель сільськогосподарського призначення та фінансово-економічні, соціально-економічні й екологічні аспекти реалізації прав селян на землю; визначено можливості використання комунальних земель для посилення просторової справедливості шляхом забезпечення базових прав людини та сільських громад; ідентифіковано зовнішні рушійні сили сучасного вітчизняного землекористування та інвестиційної діяльності на сільських територіях; запропоновано напрями удосконалення просторового розвитку на засадах справедливості при реалізації земельної політики в Україні із виокремленням правозахисного підходу ООН, антикорупційних ініціатив, заходів запобігання соціальних конфліктів та інвестиційних невдач; розроблено організаційно-правові механізми державної підтримки забезпечення прав селян та місцевих громад в умовах лібералізації ринку землі.

Для науковців, політиків, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

-->