САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 264 c. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/Globalizaciyni-procesy-u-svitoviy-economici.pdf

ISBN978-966-02-9972-6 (електронне видання)

Колективна монографія присвячена науковому обґрунтуванню глобалізаційних процесів, які відбуваються у світовий економіці, позицій України у світовому економічному просторі. Нові глобалізаційні виклики пов’язані із російським вторгненням в Україну, гуманітарною кризою, продовольчою та енергетичною безпекою. Автори монографії аналізують тренди глобалізації сучасності, зокрема досліджують особливості фінансової глобалізації в умовах зрушень світової економіки, суперечливу єдність процесів глобалізації та локалізації як середовища перетворення прав і відносин власності, висвітлюють проблему суперечності між цілями монетарної політики в контексті впливу на глобалізацію повномасштабного російського вторгнення в Україну, фінансово-інвестиційні наслідки для глобальних ринків капіталу від повномасштабної війни, розв’язаної РФ в Україні.

Монографія буде корисною для фахівців у сфері міжнародної економіки, макроекономічного, фінансового та інституційного розвитку, державного управління, а також викладачів та здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями.

-->