САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукова доповідь

Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки : наукова доповідь / за ред. канд. пед. наук Р.Я. Левіна ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 152 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/Cinnisna-skladova-economichnyh-orijentaciy.pdf

ISBN 978-966-02-9962-7 (електронне видання)

У доповіді представлено ціннісні засади й детермінанти формування економічної поведінки українців; ціннісні складові структури повсякденної економічної свідомості; панівні ціннісні орієнтації у сфері праці, в тому числі у порівнянні з трудовими ціннісними пріоритетами населення інших європейських країн; теоретичну модель зв’язку між цінностями індивіда, отриманням інформації та формуванням ставлення до неї; наслідки участі населення у процесі навчання впродовж життя у вигляді змін в системі цінностей людини.

-->