САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Венгер В.В. Металургійна галузь України: фактори зростання та напрями державного регулювання: монографія / Віталій Васильович Венгер ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 324 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Металургійна-галузь-України.pdf

ISBN 978-966-02-9924-5 (електронне видання)

Розглянуто особливості розвитку металургійної галузі України в умовах ринкової трансформації. Визначено місце та роль металургійної галузі в національному господарстві України. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку металопродукції, охарактеризовано технологічні зміни у структурі світового виробництва сталі та визначено нові металургійні центри. Оцінено місце та роль металургійної галузі України на світовому ринку сталі, визначено її розміри, відкритість та напівсировинний характер виробництва. Встановлено роль та вплив внутрішнього ринку металопродукції на розвиток галузі у довгостроковій перспективі. Проведено аналіз та оцінено вплив екзогенних факторів на динаміку випуску металургійної продукції у період економічного відновлення (1997–2007 рр.) та у період спаду (2008–2017 рр.). Розроблено рекомендації щодо формування пріоритетних напрямів державної політики у розвитку металургійної галузі України. Запропоновано напрями та механізми реформування інституційного середовища з метою активізації економічного зростання металургійної галузі України.

Видання може бути корисним для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів і тих, хто цікавиться питаннями розвитку металургійної галузі України.

-->