САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання














Наші проєкти




Посилання




Наші партнери










------------------------------------------------------------------

Монографія

This post is also available in: English

Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки: монографія / за ред. академіка НАН України А. А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” ; ДННУ «Академія фінансового управління». – К., 2021. – 736 c. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-9756-2

Монографія є логічним продовженням досліджень інституційної архітектоніки, розпочатих у книзі “Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень” (2008 р.), продовжених у роботах “Ієрархія та мережі в інституційній архітектоніці економічних систем” (2013 р.) та Довіра в інституційні архітектоніці економічного простору-часу” (2020 р.). В ній з’ясовано логіку і зміст основоположного в сучасній соціально-економічній динаміці процесу, який полягає у переході від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, показано зміни в інституційній системі суспільства, розкрито їх суперечливість і конфліктність, запропоновано підходи до вирішення завдань забезпечення стабільного суспільного розвитку.

Для фахівців у галузі економіки та суспільних наук, викладачів та студентів закладів вищої освіти економічного та соціально-гуманітарного напряму.

-->