САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Оцінка інтеграції України до європейського економічного простору : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 493 c. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Оцінка-інтеграції-України-до-ЕЕП-2.pdf

ISBN 978-966-02-9831-6 (електронне видання)

Колективна монографія присвячена науковому обґрунтуванню шляхів вирішення проблем соціально-економічної дивергенції України та держав Європейського Союзу, упровадження підходів державної політики, спрямованої на стимулювання їх конвергенційної взаємодії. Показано ключові виклики євроінтеграційних процесів України, у т. ч. обумовлені турбулентністю сучасного глобального середовища, набутою під впливом різних чинників макроекономічною вразливістю нашої держави, а також посиленням дезінтеграційних тенденцій у розвитку Євросоюзу через низку невирішених інституційних та ін. проблем. Аргументовано необхідність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄC крізь призму забезпечення їх соціально-економічної конвергенції. Розкрито суть і запропоновано підходи до вирішення системних проблем конвергенції України та країн Євросоюзу за секторами (сферами) економіки. Обґрунтовано концептуальні засади та моделі протидії дивергенційним тенденціям у процесі інтеграції України до об’єднаної Європи.

-->