САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Виконання НДР “Корпоратизація аграрного сектора економіки України”

Відділ форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі закінчив  дослідження за відомчою науково-дослідною роботою “Корпоратизація аграрного сектора економіки України” (період виконання ІУ кв. 2017 р. – ІІІ кв. 2020 р.), про що завідувачка відділу д.е.н. О.В. Шубравська доповіла на Вченій раді Інституту.

Основні результати роботи такі: сформовано комплексні науково-теоретичні засади дослідження процесу корпоратизації галузі, здійснено наукові оцінки параметрів і наслідків функціонування сільськогосподарських корпорацій та особливостей їх взаємодії з державою і малим агробізнесом; проведено системний аналіз законодавчої бази функціонування аграрних корпоративних структур, виявлено ключові тенденції розвитку інфраструктурних корпорацій у сфері забезпечення агропродовольчого виробництва; розроблено практичні засади формування інституціонального середовища для забезпечення сталого землекористування в умовах корпоратизації агарного сектора.

За результатами досліджень підготовлено колективну монографію “Корпоратизація аграрного сектора економіки України”, яку розміщено на сайті Інституту за посиланням

Comments are closed.

-->