САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Виконання НДР

Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій завершив роботу над виконанням наукового проекту «Соціокультурні виміри модернізації економіки України (2-й етап: Складові та механізми впливу на соціокультурні чинники економічної модернізації)». НДР виконана в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні». У роботі прослідковано особливості взаємозв’язку складових і механізмів впливу на соціокультурні чинники та самі ці чинники в контексті економічної модернізації; досліджено чинники формування сприятливих політичних установок та інституційної ефективності у вимірі політичної підтримки, проведено аналіз потенціалу соціальних інститутів та груп як рушіїв соціально-економічного розвитку; визначено чинники економічних складових модернізаційної ідеології, а також стратегії ефективного розвитку соціального капіталу для мобілізації спільнот в українському суспільстві; представлено механізми посилення модернізаційного потенціалу представників політичної еліти. На основі результатів дослідження розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо дієвості соціокультурних чинників у контексті забезпечення інституційної ефективності, розвитку соціального капіталу та формування соціально відповідальних еліт.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

Comments are closed.

-->