САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Процес входження України до Європейського Союзу прискорюється

За показниками безпечності та якості вітчизняна продукція повинна повністю відповідати нормативним вимогам, що запроваджені в Євросоюзі. Особливо складною ця проблема виявилася для агрохарчової продукції, оскільки від її безпечності та якості за нинішніх умов значною мірою залежить здоров’я людини, а у широкому розумінні – якість її життя. Успішне вирішення цієї проблеми можливе лише на основі зближення вітчизняної системи технічного регулювання із базовою моделлю, що запроваджена і впродовж тридцяти років функціонує в ЄС. Наскільки Україна просунулася у вирішенні цієї проблеми, читайте у інтерв’ю д.е.н., професора, провідного наукового співробітника відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі Інституту економіки та прогнозування НАН України Д.Ф. Крисанова, вміщеному на сайті журналу «Економіст» 19.10.2015 р.

Comments are closed.

-->