САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


М.І.Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець

29 січня 2015 р. у ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” відбулося засідання круглого столу, присвяченого 150-й річниці з дня народження видатного українського вченого і громадського діяча, співзасновника Української академії наук, економіста світової слави – Михайла Івановича Туган-Барановського.

IMG_2542  IMG_2548

Предметом обговорення учасників заходу – представників провідних науково-освітніх закладів України – був внесок у розвиток економічної науки, українського суспільства, національного господарства, формування інститутів державності та забезпечення геополітичної перспективи української нації.

За підсумками круглого столу виокремлено ключові напрями досліджень М.Туган-Барановського, що зберігають актуальність за сучасних умов:

– визначення світоглядних основ та ціннісних орієнтирів методологічного базису політичної економії;
– освоєння прогностичного потенціалу історико-економічних досліджень;
– обґрунтування соціогуманітарних пріоритетів і критеріїв економічного розвитку;
– формування інституційних механізмів реалізації суспільних інтересів;
– значення інтелектуального ресурсу та соціального капіталу в розвитку національної економіки;
– вплив суспільно-політичних рухів та соціальних чинників загалом на економічний розвиток;
– визначення джерел фінансування військових витрат у контексті впливу війни на стан фінансів та економіки.

IMG_20150129_101753

Comments are closed.

-->