САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Шкляр А.І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються / Андрій Ігорович Шкляр ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 260 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6624–7

ISBN 978–966–02–6624–7


Досліджуються теоретичні та емпіричні аспекти фінансових криз, описано їхню еволюцію, канали та механізми поширення, а також особливості розгортання на ринках країн, що розвиваються. Проводиться порівняльний аналіз фінансових криз у країнах Латинської Америки, Східної та Південної Азії, Центральної та Східної Європи та в Україні. Детально розглядаються причини та перебіг світової фінансової кризи 2008–2009 рр. та її вплив на економіку України та інших країн, що розвиваються. Особлива увага приділяється проблематиці раннього виявлення фінансових криз, основним індикаторам та інструментам моніторингу.
Для наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, державних службовців, а також усіх, хто цікавиться проблемами фінансової стабільності.Ціна: 18,00 грн без ПДВ
Продано
-->