САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М.Бородіна, І.В.Прокопа, В.В.Юрчишин та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М.Бородіної ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 321 с. ; табл. рис. ISBN 978-966-02-6672-8

ISBN 978-966-02-6672-8


На основі дослідження сучасної практики функціонування вітчизняного аграрного сектору обґрунтовується перспективний напрям його соціоекономічної модернізації на базі розвитку сільських громад. Робота базується на інституціональних підходах як об’єднуючій методологічній основі дослідження процесів розвитку сільського господарства і села. Особлива увага приділена аналізу витоків та наслідків структурних деформацій у сільському господарстві, науковим засадам формування сільських громад з позицій теорії капіталів та ґендерно орієнтованій політиці розвитку села.

Для науковців, фахівців агропродовольчої сфери, регіонального і соціального розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.Ціна: 29,00 грн без ПДВ
Продано
-->