САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України / за ред. д-ра екон. наук України Л.І.Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 656 с. ISBN 978–966–02–5986–7

ISBN 978–966–02–5986–7


Розглянуто концептуальні засади циклічності технологічного розвитку; стратегічних національних пріоритетів, розкрито сутність та обґрунтована необхідність застосування методології технологічного прогнозування; наведено результати системного аналізу ролі технологічного фактора в забезпеченні соціально-економічного розвитку економіки України. Здійснено оцінку співвідношення фінансового і технологічного імперативу та інвестиційного ресурсу розвитку національного виробництва; виявлено та обґрунтовано тенденції їхнього розвитку. Запропоновано комплекс методичних й організаційних заходів щодо активізації організаційного ресурсу держави і бізнесу в контексті реалізації принципу технологічного імперативу соціально-економічного розвитку.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 70,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->