САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Трипольська Г.С. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Галина Сергіївна Трипольська ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 264 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6077–1

ISBN 978–966–02–6077–1


Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами формування та функціонування біоенергетичного ринку на основі енергетичного потенціалу сільського господарства України. Показано механізми державного регулювання ринку агробіоенергетики, що застосовуються у країнах світу та Україні, запропоновано напрями вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази для забезпечення більш ефективного функціонування біоенергетичного ринку. Висвітлено питання наявного та очікуваного субсидування виробництва моторного біопалива в Україні; окреслено напрями та перспективи розвитку агробіоенеретичного ринку на майбутнє.
Книга може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів і читачів, які цікавляться питаннями ефективного споживання енергоресурсів та підсилення енергетичної безпеки країни, а також осіб, що планують на практиці реалізовувати агробіоенергетичні проекти.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ
Продано
-->