САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.В.Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6094–8

ISBN 978–966–02–6094–8


У монографії досліджуються та аналізуються структурні зміни в економіці України за період розбудови її державності і формування сучасної економічної моделі. Розкрито глобальні чинники розвитку і формування сучасної структури економіки. Показано, що основне коло масштабних структурних проблем і структурних обмежень розвитку зосереджено передусім у провідних галузях і сегментах національної економіки та зумовлене низькою ефективністю інституту держави у структурних перетвореннях.
Для фахівців з питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 70,00 грн, без ПДВ
Продано
-->