САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Беркута Т. В., Прокопа І. В.

Прокопа І.В., Беркута Т.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / Прокопа І.В., Беркута Т.В. ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 240 с. : 31 табл., 9 рис. ISBN 978–966–02–6130–5

ISBN 978–966–02–6130–5


Досліджується сутність господарств населення, висвітлюється їхнє місце в сільськогосподарському виробництві і сільському розвитку. Розкрито диференціацію цих господарств в умовах новітніх аграрних трансформацій і нагромадження в їхньому середовищі потенціалу розвитку підприємництва. З урахуванням зарубіжного досвіду обгрунтовані умови і напрями подальшого трансформування, необхідність і шляхи повнішої інтеграції малих форм господарювання в систему ринкового функціонування аграрного сектора і його державного регулювання.
Книга розрахована на науковців, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->