Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Беркута Т. В., Прокопа І. В.

Прокопа І.В., Беркута Т.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / Прокопа І.В., Беркута Т.В. ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 240 с. : 31 табл., 9 рис. ISBN 978–966–02–6130–5

ISBN 978–966–02–6130–5


Досліджується сутність господарств населення, висвітлюється їхнє місце в сільськогосподарському виробництві і сільському розвитку. Розкрито диференціацію цих господарств в умовах новітніх аграрних трансформацій і нагромадження в їхньому середовищі потенціалу розвитку підприємництва. З урахуванням зарубіжного досвіду обгрунтовані умови і напрями подальшого трансформування, необхідність і шляхи повнішої інтеграції малих форм господарювання в систему ринкового функціонування аграрного сектора і його державного регулювання.
Книга розрахована на науковців, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.
Продано