САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Бублик Є.О. Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку : монографія / Євген Олександрович Бублик ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 220 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6148-8

ISBN 978-966-02-6148-8


Досліджено особливості становлення та розвитку іпотечних відносин в Україні у 2002-2011 рр. проаналізовано проблеми, що перешкоджають повноцінному функціонуванню вітчизняного ринку іпотеки, у тому числі вплив глобальної економічної кризи. Визначено напрями подальшого розвитку іпотечного ринку України щодо покращення ресурсного забезпечення, фінансового інструментарію та зменшення ризикованості іпотечних угод.
Для фахівців у галузі фінансів, працівників державних структур і фінансово-кредитної сфери, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей і споживачів іпотечних послуг.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ
Продано
-->