САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Єфименко Т. І.

Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Тетяна Іванівна Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. - 688 c. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6277–5

ISBN 978–966–02–6277–5


Досліджуються податки як інститут суспільного життя в контексті розвитку глобального та національного інституціонального середовища. Розкривається їхня сутність як економічної категорії, показуються системні звязки між сферою оподаткування та відтворювальною системою, а також її елементами. На основі теоретичних узагальнень наводиться сучасна класифікація податків, проаналізовано їхні основні види. Висвітлюються історія та досвід антикризового податкового регулювання економічного розвитку в країнах з ринковою економікою. Обгрунтовано необхідність і функції держави в фіскальній регламентації господарської діяльності, визначено цілі, принципи і засоби податкового регулювання економічного розвитку, розроблено стратегічні концептуальні засади та законодавчі пропозиції щодо інструментарію релізації податкової політики країни.
Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою оподаткування, фінансів, бюджетування.Ціна: 45,00 грн, без ПДВ
Продано
-->