САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Волощенко-Холда Л. Ю., Осташко Т. О.

Осташко Т.О., Волощенко-Холда Л.Ю. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів : монографія / Т.О.Осташко, Л.Ю.Волощенко-Холда ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 224 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6276–8

ISBN 978–966–02–6276–8


Досліджено механізми впровадження надзвичайних заходів для захисту ринків агропродовольчої продукції в умовах членства України у СОТ. Значну увагу приділено вивченню особливостей імплементації цих заходів, практики їхнього використання членами СОТ, обґрунтовано підстави для їхнього введення. Детально проаналізовано передумови використання надзвичайних заходів СОТ для захисту ринків агропродовольчої продукції України. За результатами аналізу сформульовано рекомендації щодо їхнього застосування для конкретних товарних груп.
Для науковців, представників органів державного управління, асоціацій виробників сільськогосподарської продукції, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться розвитком агропродовольчого ринку в умовах СОТ.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->