САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Державна політика стабілізації фінансів підприємств : монографія / [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, О.М.Кошик та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 452 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6257–7

ISBN 978–966–02–6257–7


У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні проблеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Особливу увагу приділено: податковим інструментам зміцнення фінансового стану підприємств; розвитку кредитних відносин між комерційними банками і підприємствами щодо формування оборотних коштів промислових підприємств і механізму залучення інвестиційного капіталу підприємствами на фондовому ринку; питанням методичних підходів до аналізу і оцінки фінансової стійкості підприємств; проблемі збитковості, фінансового планування та антикризового управління.

Для науковців, державних службовців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 30,00 грн, без ПДВ
Продано
-->