САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / Віктор Еріхович Лір, Уляна Євгенівна Письменна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2010. - 208 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-5608-8

ISBN 978-966-02-5608-8


Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами енергозбереження та енергоефективності, а також питаннями становлення і ефективного функціонування ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні. Запропоновано економічний механізм формування стимулів до енергозбереження, а також проект концепції розвитку ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні.
Для науковців, працівників державних органів управління, практиків у сфері енергозбереження та енергоефективності, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями ефективного споживання енергоресурсів та розвитку і регулювання ринків енергоефективних технологій та послуг.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ
Продано
-->