САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О.Г.Білоцерківець, Т.В.Бурлай, Н.Ю.Гончар та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5568–5

ISBN 978–966–02–5568–5


Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Змістовно охоплює як теоретичні засади макроеконо-мічної стабільності, впливу шоків на економічні процеси, оцінку адаптивності економіки за її складовими, так і розроблення методичних і модельних підходів до прогнозування певних видів шоків. Складається з дев’яти розділів, кожен із яких містить результати наукових досліджень за різними складовими вітчизняної економічної системи.
Для науковців, службовців органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ України.Ціна: 48,00 грн, без ПДВ
Продано
-->