САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5441–1

ISBN 978–966–02–5441–1


У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків та неподаткових надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України; визначено особливості податкової автономії місцевих органів влади; обґрунтовано пропозиції щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації доходних джерел органів місцевого самоврядування України.
Для керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.Ціна: 43,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->