САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / [Л. П. Горкіна, С. О. Біла, В. В. Небрат та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. П. Горкіної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 760 c. : табл. ISBN 978–966–02–5610–1

ISBN 978–966–02–5610–1


Висвітлена ретроспектива розвитку економічної теорії та економічної ідеології, трактувань проблеми власності та шляхів її реформування, теорії і практики грошово-кредитного та фінансового забезпечення економічного розвитку, господарських організаційних форм та їх наукового обґрунтування. Виявлені основні тенденції соціально-економічного розвитку на різних історичних етапах формування нових концептуальних підходів до створення ринкового середовища в Україні в сучасних умовах.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 80,00 грн, без ПДВ
Продано
-->