САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання [Текст] : монографія / Ін-т економічного прогнозування НАН України ; ред. : В. М. Геєць. - К. : Форт, 2000. - 424 с. ISBN 966-7097-31-5 (Є дод. тираж 2003 р.)

ISBN 966-7097-31-5


У монографії подаються результати аналізу десятирічного досліду економічних перетворень в Україні, пропозиції щодо змісту економічної політики на перспективу, а також сценарні прогнози розвитку економіки на період до 2005 року. Обґрунтовані напрями удосконалення економічної політики та механізми її реалізації, які спрямовані на економічне зростання. Робота є результатом наукових досліджень, виконаних в Інституті економічного прогнозування НАН України в 1998–2000 роках.Продано
-->