САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / [О.І.Барановський, В.Г.Барановська, Є.О.Бублик та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.І.Барановського ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 492 c. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5775–7

ISBN 978–966–02–5775–7


Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Визначено сутність, чинники виникнення і особливості прояву банківських криз. Дана оцінка стійкості банківської системи України та її інститутів, вітчизняних мікрофінансових організацій і страхових компаній, пенсійного і фондового ринків. Викладені механізми забезпечення стійкості банківської системи України, подолання кризових явищ на вітчизняному ринку іпотечного кредитування, організації процесу управління ризиками в банку. Проаналізовані напрями забезпечення фінансової стійкості страхових компаній і страхової системи, шляхи підвищення стійкості пенсійного забезпечення в Україні, заходи відновлення стійкості фондового ринку.
Для фахівців і науковців у галузі фінансів, працівників державних структур та фінансово-кредитної сфери, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів економіч­них спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->