САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці / [упоряд. Л.П.Горкіна ; за ред. д-ра екон. наук Л.П.Горкіної] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2010. — 776 с. — (Класика вітчизн. екон. думки). ISBN 978–966–02–5611–8

ISBN 978–966–02–5611–8


Наукове видання являє собою збірник підготовлених до публікації пам’яток культури, історичних документів і літературних текстів, об’єднаних спільною темою сільськогосподарської кооперації, лексично адаптованих для сучасного українського читача. У книгу ввійшли праці видатних діячів українського кооперативного руху першої третини ХХ століття – М.Тугана-Барановського, П.Пожарського, С.Бородаєвського, К.Мацієвича, В.Доманицького, В.Коваля, І.Прокопіва, М.Литвицького, а також відомих російських економістів Л.Літошенка та Б.Бруцкуса (у перекладі українською мовою).
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.Ціна: 65,00 грн, без ПДВ
Продано
-->