САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Економіка України за 1991–2009 роки / за заг. ред. акад. НАН України В.М.Гейця [ін.] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К. : Держкомстат України, 2010. – 112 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5722–1

ISBN 978–966–02–5722–1


У науковій праці вперше в Україні подаються зіставні показники розвитку макроекономіки, промисловості, аграрного, зовнішньоекономічного та фінансового секторів та ринку праці за роки незалежності України (1991–2009 рр.).
Наведені дані досліджено та проаналізовано провідними науковцями Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України та фахівцями Держкомстату України, тож висновки до окремих розділів можуть бути використані спеціалістами урядових установ при опрацюванні середньо- і довгострокових прогнозів розвитку України, співробітниками науково-дослідних інститутів при проведенні інших відповідних досліджень та викладачами і студентами ВНЗ, які вивчають економічні фактори розвитку економіки держави.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->