САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку : монографія / [А.І.Даниленко, А.А.Гриценко, В.В.Зимовець та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 456 с. : табл., рис. ISBN 979-966-02-5569-2

ISBN 979-966-02-5569-2


У монографії розглянуті питання, що стосуються аналізу антикризових заходів у сферах, котрі найбільше постраждали від впливу фінансово-економічної кризи, яка розгортається в Україні з вересня 2008 р. (банківська система та грошово-кредитний ринок, податково-бюджетна сфера тощо).
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 28,00 грн, без ПДВ
Продано
-->