САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Ю.В.Кіндзерського ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 928 с.: табл., рис. ISBN 978–966–02–5200–4

ISBN 978–966–02–5200–4


Висвітлені нові уявлення про категорію промисловий потенціал з урахуванням цільової спрямованості його формування та використання. Показані основні суперечності й обгрунтовані цілі та механізми ефективного розвитку галузі у площині світових тенденцій, якості вітчизняної промислової поілтики, фінансово-інвестиційних, інноваційно-технологічних, організаційно-виробничих, кадрових та екологічних проблем промислового виробництва. Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.Продано
-->