САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.] ; за ред. акад. УААН Б.Й.Пасхавера ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 432 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5100–7

ISBN 978–966–02–5100–7


У монографії розглянуті сучасні проблеми розвитку аграрного сектора України, можливості вирішення стратегічних задач забезпечення продовольчої безпеки країни і конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на внутрішньому і зовнішніх ринках. Пропонуються шляхи і методи удосконалення економічних механізмів господарювання у напрямах досягнення сталих темпів аграрного виробництва, підвищення дієвості форм державної підтримки агросфери, зростання її ресурсної ефективності, визначення стратегії України на світовому агропродовольчому ринку.
Для фахівців з питань розвитку аграрного сектора, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ
Продано
-->