САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Національні заощадження та економічне зростання [Текст] / Ін-т економічного прогнозування НАН України ; ред. : Б. Є. Кваснюк. - К. : МП Леся, 2000. - 304 с. ISBN 966-7166-06-6

ISBN 966-7166-06-6


У роботі викладено концепцію розвитку системи національних заощаджень України, їх фінансових джерел та механізмів конвертації в інвестиції, фонду нагромадження валового внутрішнього продукту як головної передумови економічного зростання. Теоретичний аналіз заощаджень як економічної категорії, їх реальний стан та кількісні оцінки зроблено вперше в українській економічній науці, причому статистична база дослідження цілком ґрунтується на національних рахунках України.
Авторами розроблені концепція доходу в національних рахунках, якісні та кількісні характеристики норми і структури національних заощаджень; секторальна структура формування та використання заощаджень в Україні; шляхи оптимізації нагромадження основного капіталу та реформування амортизаційної політики; методи поліпшення методології обчислення заощаджень. Запропоновано багатоваріантні прогнози основних макроекономічних показників і пропорцій України на 1999–2019 роки.
Розроблено концептуальні засади моделювання економічного зростання та сценарні розрахунки переходу від депресії до економічного пожвавлення та підйому, представлено прогноз (в трьох варіантах) динаміки ВВП України по фазах економічного циклу.
Для науковців, викладачів вузів економічних спеціальностей, працівників апарату управління, аспірантів та студентів вузів економічних спеціальностей.Продано
-->