САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Юрчишин В. В.

Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси: Монографія/ В. В. Юрчишин ; рец. : Л. П. Горкіна, Л. В. Молдаван, І. В. Прокопа; Національна академія наук України, Ін-т економіки та прогнозування. - К.: Наукова думка, 2009. - 366 с. ISBN 978-966-00-0857-0

ISBN 978-966-00-0857-0


У монографії розглядаються історико-соціально-економічні аспекти розвитку сільського господарства на теренах України в останні півтора століття. Еволюційний у своїй основі, цей розвиток супроводжувався різноманітними аграрними перетвореннями. Найглибші з них відбулися саме внаслідок зламів політичних епох: один був результатом політичного кінція царсько-російської імперії, інший - наслідком набуття Україною політичної незалежності...Продано
-->