САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Федулова Л. І.

Федулова Л.І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Любов Iванівна Федулова ; НАН України ; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 600 с. : табл., рис.

ISBN 978–966–02–5201–1


Розглянуто характерні особливості та передумови виникнення економіки знань; сутність знання як економічного ресурсу та вказано на взаємозв’язок знання та ресурсної теорії. Охарактеризовано об’єкти економіки знань; проаналізовано досвід європейських країн, які мають за мету сформувати новий тип економіки, в основі якої знаннєвий ресурс суспільства; показано роль науки, освіти та високотехнологічного виробництва в системі економіки знань. Розкрито сутність та стратегічну роль управління знаннями в організації (менеджмент знань).
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів.Ціна: 60,00, без ПДВ
Продано
-->