САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / [І.Л.Петрова, В.В.Близнюк, Г.Т.Куліков та ін.] ; за ред. І.Л.Петрової : НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 368 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5319–3

ISBN 978–966–02–5319–3


Колективна монографія є результатом досліджень соціально-економічних аспектів функціонування ринку праці в Україні. Головна увага приділена удосконаленню теоретико-методологічних підходів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державної політики зайнятості в Україні. Монографія складається з шести розділів, кожний з яких вміщує результати науково-практичних досліджень стану, динаміки та особливостей розвитку національного ринку праці.
Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять соціально-економічні проблеми функціонування ринку праці.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ
Продано
-->