САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Одотюк І.В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку / Ігор Васильович Одотюк ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 304 с.: табл., рис. ISBN 978–966–02–5440–4

ISBN 978–966–02–5440–4


У монографії вперше здійснено комплексне дослідження технологічної структури промислового виробництва України з позиції інноваційного, знаннєвого та інвестиційного факторів забезпечення її ефективного розвитку. На основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду зроблено системні узагальнення щодо особливостей, економічних передумов та регуляторних важелів розв’язання проблеми трансформації технологічної структури та стимулювання інноваційних зрушень в українській промисловості. Розроблено та обґрунтовано прогнозні сценарії економічного розвитку наукомісткого виробництва в Україні на період до 2020 р., окреслено етапи, рамкові умови та наслідки їх реалізації.
Для науковців, працівників економічного блоку центральних та регіональних органів виконавчої влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 25,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->