САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Шнипко О. С.

Шнипко О.С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / Олександр Сергійович Шнипко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 456 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5438–1

ISBN 978–966–02–5438–1


У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність, чинники й можливості забезпечення конкурентоспроможності країни у період постіндустріальної глобалізації. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у регулюванні підвищення національної конкурентоспроможності. Розкрито природу і значення захисних механізмів конкурентоспроможності національних фірм. Розглянуто позиціонування української фірми у світовому конкурентному просторі, виділено ключові чинники, що формують місце вітчизняних підприємств-експортерів у світовій економіці. Досліджено основні складові формування сучасної ресурсної бази конкурентоспроможності.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться проблемою конкурентоспроможності економіки.Ціна: 00,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->