САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [Точілін В.О., Осташко Т.О., Пустовойт О.В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О.Точіліна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 640 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5264–6

ISBN 978–966–02–5264–6


Висвітлено найважливіші проблеми розвитку внутрішнього ринку і ринків базових галузей реального сектора економіки України: аграрного, енергетичного та ринку металопродукції. Основа книги – це аналіз структурних змін і напрямів підвищення рівня продуктивності вітчизняних ринків.
Книга може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями внутрішнього ринку.Ціна: 52,00 грн, без ПДВ
Продано
-->