САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5101–4

ISBN 978–966–02–5101–4


У монографії визначаються основні чинники та прояви соціальних і економічних процесів в українському суспільстві; аналізується їх взаємодія та взаємовплив; розглядаються можливі механізми гармонізації соціальної політики з проявами ринкової економіки з урахуванням особливостей соціокультурної детермінації економічних процесів у сучасній Україні, а також пропонується комплексна система моніторингу соціально-економічних трансформацій.
Розрахована на фахівців, науковців та широке коло читачів, які цікавляться ходом соціально-економічних процесів в Україні.
Емпіричною базою для підготовки монографії стали результати моніторингу громадської думки населення, що системно проводиться з 1995 р. спільними зусиллями Центру Соціальний моніторинг, Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка та за участі (з 2005 р.) відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН УкраїниЦіна: 20,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->